Sonako Light Novel

Sửa đổi

Bunimi V1C0

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 362: Dòng 362:
   
 
Mình sẽ vượt qua cho dù co bao nhiêu chướng ngại và trở thành số một, mình sẽ trèo lên đỉnh cao. Mình xin long trọng thề.
 
Mình sẽ vượt qua cho dù co bao nhiêu chướng ngại và trở thành số một, mình sẽ trèo lên đỉnh cao. Mình xin long trọng thề.
[[Category:Bu-Ni-Mi]]
 
  Đang tải biên tập