Sonako Light Novel

Sửa đổi

Bunimi V1C0

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 65: Dòng 65:
 
Có một người vợ ư ? chả cần thiết ,con cái cũng vậy . Tiền bạc cũng chả không cần , chẳng cần thứ gì cả .
 
Có một người vợ ư ? chả cần thiết ,con cái cũng vậy . Tiền bạc cũng chả không cần , chẳng cần thứ gì cả .
   
Do đó , thượng đế , tôi ... tôi và võ thuật . Hãy cho tôi thêm thời gian để hoàn thiện võ thuật của tôi .
+
Do đó , thựong đế , tôi ... tôi và võ thuật . Hãy cho tôi thêm thời gian để hoàn thiện võ thuật của tôi .
   
 
Tôi nghĩ rằng tôi đã hành động như một đứa trẻ ăn vạ . Nhưng dù vậy, tôi vẫn ước mình có thêm thời gian.
 
Tôi nghĩ rằng tôi đã hành động như một đứa trẻ ăn vạ . Nhưng dù vậy, tôi vẫn ước mình có thêm thời gian.
  Đang tải biên tập