Sonako Light Novel

Sửa đổi

Bunimi V1C0

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 301: Dòng 301:
 
Nhưng cùng lúc đó , một câu trả lời không thể nào chối bỏ được hiện lên trong ý nghĩ của tôi , sau đó tôi cảm thấy lạnh cột sống.
 
Nhưng cùng lúc đó , một câu trả lời không thể nào chối bỏ được hiện lên trong ý nghĩ của tôi , sau đó tôi cảm thấy lạnh cột sống.
   
「Hey, anh có thể ẵm thằng bé được không?」
+
「Hey, anh có thể ẫm thằng bé được không?」
   
 
「Vâng , không sao đâu.」
 
「Vâng , không sao đâu.」
  Đang tải biên tập