Sonako Light Novel

Sửa đổi

Bunimi V1C12

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 603: Dòng 603:
   
   
Tôi phải làm người ta cảm thấy một cơn đau đớn như thế nhằm làm cho họ muốn quằn quại trên mặt đất , thế nhưng ー ngay cả thế , Cheryl bật người lên từ mặt đất không cho thấy bất kỳ lo lắng nào .
+
Tôi phải làm người ta cảm thấy một cơn đau đớn như thế nhằm làm cho họ muốn quằn quái trên mặt đất , thế nhưng ー ngay cả thế , Cheryl bật người lên từ mặt đất không cho thấy bất kỳ lo lắng nào .
   
   
  Đang tải biên tập