Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 603: Dòng 603:
   
   
Tôi phải làm người ta cảm thấy một cơn đau đớn như thế nhằm làm cho họ muốn quằn quại trên mặt đất , thế nhưng ー ngay cả thế , Cheryl bật người lên từ mặt đất không cho thấy bất kỳ lo lắng nào .
+
Tôi phải làm người ta cảm thấy một cơn đau đớn như thế nhằm làm cho họ muốn quằn quái trên mặt đất , thế nhưng ー ngay cả thế , Cheryl bật người lên từ mặt đất không cho thấy bất kỳ lo lắng nào .
   
   

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)

Bản mẫu dùng trong trang này: