Sonako Light Novel

Sửa đổi

Bunimi V1C7

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 53: Dòng 53:
 
「 Chết tiệt . Mình muốn gặp và đánh nhau với tên đó một lần nữa .」
 
「 Chết tiệt . Mình muốn gặp và đánh nhau với tên đó một lần nữa .」
   
Ông nắm thật chặt tay cầm của ghế . Căn phòng nơi cái ghế đã được để , được lấp đầy với đồ nội thất chất lượng cao ở khắp mọi nơi có thể thấy──phản ảnh tất cả mọi thứ là sự trống rỗng .
+
Ông nắm thật chặt tay cầm của ghế . Căn phòng nơi cái ghế đã được để , được lấp đầy với đồ nội thất chất lượng cao ở khắp mọi nơi có thể thấy──phản ảnh tất cả mọi thú là sự trống rỗng .
   
 
Mặc dù , mình muốn thế và đã chiến đấu vì nó , nhưng không có gì trong này ngoại trừ sự trống rỗng .
 
Mặc dù , mình muốn thế và đã chiến đấu vì nó , nhưng không có gì trong này ngoại trừ sự trống rỗng .
  Đang tải biên tập