FANDOM


(Adding categories)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
'''Comedy''': Còn gọi là "Humor". Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động có các tình tiết gây cười, có các xung đột nhẹ nhàng nhưng tạo được tiếng cười nơi độc giả, vài bộ còn mang chất "bựa" rất cao
 
'''Comedy''': Còn gọi là "Humor". Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động có các tình tiết gây cười, có các xung đột nhẹ nhàng nhưng tạo được tiếng cười nơi độc giả, vài bộ còn mang chất "bựa" rất cao
  +
{{CatApp}}
 
[[Category:Thể loại truyện]]
 
[[Category:Thể loại truyện]]

Bản hiện tại lúc 13:17, ngày 23 tháng 12 năm 2017

Comedy: Còn gọi là "Humor". Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động có các tình tiết gây cười, có các xung đột nhẹ nhàng nhưng tạo được tiếng cười nơi độc giả, vài bộ còn mang chất "bựa" rất cao

All items (199)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Y
Z
Đ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.