FANDOM


Parody: Thường là có nội dung kiểu crossover với các bộ LN hay anime khác tạo hiệu ứng hài hước cho nội dung truyện..

All items (2)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.