FANDOM


Lịch sử cập nhật đầy đủ của Chuunibyou demo Koi ga Shitai!

 • 2013 (người dịch DarKraD)
  • Ngày 13 tháng 6: Khởi động teaser.
  • Ngày 14 tháng 6: Hoàn thiện lời mở đầu
  • Ngày 18 tháng 6: Hoàn thiện chương 1 tập 1
 • 2014 (người dịch từ đây về sau Brisingr22)
  • Ngày 19 tháng 1: Hoàn thiện chương 2 tập 1
  • Ngày 24 tháng 1: Hoàn thiện chương 3 tập 1
  • Ngày 6 tháng 2: Hoàn thiện chương 4 tập 1
  • Ngày 30 tháng 5: Hoàn thiện chương 5 tập 1
  • Ngày 15 tháng 8: Hoàn thiện chương 6 tập 1
  • Ngày 15 tháng 10: Hoàn thiện chương 7 tập 1
  • Ngày 21 tháng 12: Hoàn thiện chương 8 tập 1
 • 2015
  • Ngày 28 tháng 1: Hoàn thiện chương 9 tập 1
  • Ngày 12 tháng 2: Hoàn thiện chương 10 tập 1
  • Ngày 3 tháng 3: Hoàn thành chương 11 tập 1
  • Ngày 20 tháng 4: Hoàn thành chương 12, chương cuối và tái bút tập 1 - Hoàn thành tập 1
  • Ngày 20 tháng 6: Hoàn thành lời mở đầu và chương 1 tập 2 - Khởi động tập 2
  • Ngày 23 tháng 7: Hoàn thành chương 2 tập 2
  • Ngày 1 tháng 9: Hoàn thành chương 3 tập 2
  • Ngày 14 tháng 10: Hoàn thành chương 4 tập 2
  • Ngày 17 tháng 12: Hoàn thành chương 5 tập 2
 • 2016
  • Ngày 20 tháng 1: Hoàn thành chương 6 tập 2
  • Ngày 19 tháng 2: Hoàn thành chương 7 tập 2
  • Ngày 21 tháng 3: Hoàn thành chương 8 tập 2
  • Ngày 18 tháng 4: Hoàn thành chương 9, chương cuối và tái bút tập 2 - Hoàn thành tập 2
 • 2017
  • Ngày 6 tháng 8: Khởi động tập 3, hoàn thành chương 1 tập 3.
  • Ngày 9 tháng 8: Hoàn thành chương 2 tập 3
  • Ngày 15 tháng 8: Hoàn thành chương 3 tập 3
  • Ngày 23 tháng 10: Hoàn thành chương 4 tập 3
 • 2018
  • Ngày 6 tháng 3: Hoàn thành chương 5 tập 3
  • Ngày 26 tháng 5: Hoàn thành chương 6 tập 3
  • Ngày 27 tháng 7: Hoàn thành chương 7 tập 3
  • Ngày 24 tháng 12: Hoàn thành chương 8 tập 3
 • 2019
  • Ngày 1 tháng 5: Hoàn thành chương 9 và chương cuối tập 3 - Hoàn thành tập 3
 • 2020
  • Ngày 14 tháng 7: Khởi động tập 4, hoàn thành giao đoạn 1 và lời mở đầu.

Quay lại trang chủ: Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.