Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB.png Sonako Light Novel WikiC3 v1-cl1.jpg

Giới thiệu[]

Là bộ truyện gồm 17 tập được viết bởi Minase Hazuki, minh họa Sasorigatame.

Có một bản chuyển thể anime 12 tập 1 OVA sản xuất bởi Silver Link (gồm 3 tập đầu tiên của bộ truyện)

Cốt truyện[]

Nhân sự[]

vnsnas

BurNing

Misty-sama

Anh đào

Lưu ý[]

Không dùng bản dịch này để in ấn với mọi mục đích. Xin hãy là người có tự trọng.

Danh sách các tập[]

C3 v1-thumb.jpg

Tập 1 (Toàn Bộ)[]


Tổng quan[]

Volume 01 - "C3 CubexCursedxCurious" / 第一巻: C3 シーキューブ (September 10, 2007, ISBN 978-4-8402-3975-2)

Volume 02 - "C3 CubexCursedxCurious II" / 第二巻: C3 シーキューブ-II (January 10, 2008, ISBN 978-4-8402-4143-4)

Volume 03 - "C3 CubexCursedxCurious III" / 第三巻: C3 シーキューブ-III (April 4, 2008, ISBN 978-4-04-867023-4)

Volume 04 - "C3 CubexCursedxCurious IV" / 第四巻: C3 シーキューブ-IV (August 10, 2008, ISBN 978-4-04-867178-1)

Volume 05 - "C3 CubexCursedxCurious V" / 第五巻: C3 シーキューブ-V (December 5, 2008, ISBN 978-4-04-867422-5)

Volume 06 - "C3 CubexCursedxCurious VI" / 第六巻: C3 シーキューブ-VI (March 10, 2009, ISBN 978-4-04-867597-0)

Volume 07 - "C3 CubexCursedxCurious VII" / 第七巻: C3 シーキューブ-VII (July 10, 2009, ISBN 978-4-04-867899-5)

Volume 08 - "C3 CubexCursedxCurious VIII" / 第八巻: C3 シーキューブ-VIII (November 10, 2009, ISBN 978-4-04-868143-8)

Volume 09 - "C3 CubexCursedxCurious IX" / 第九巻: C3 シーキューブ-IX (March, 2010, ISBN 978-4-04-868397-5)

Volume 10 - "C3 CubexCursedxCurious X" / 第十巻: C3 シーキューブ-X (September 10, 2010, ISBN 978-4-04-868879-6)

Volume 11 - "C3 CubexCursedxCurious XI" / 第十一巻: C3 シーキューブ-XI (April 8, 2011, ISBN 978-4-04-870421-2)

Volume 12 - "C3 CubexCursedxCurious XII" / 第十二巻: C3 シーキューブ-XII (October 8, 2011, ISBN 978-4-04-870957-6)

Volume 13 - "C3 CubexCursedxCurious XIII" / 第十三巻: C3 シーキューブ-XIII (December 10, 2011, ISBN 978-4-04-886246-2)

Volume 14 - "C3 CubexCursedxCurious XIV" / 第十四巻: C3 シーキューブ-XIV (July 10, 2012, ISBN 978-4-04-886707-8)

Volume 15 - "C3 CubexCursedxCurious XV" / 第十五巻: C3 シーキューブ-XV (October 10, 2012, ISBN 978-4-04-886982-9)

Volume 16 - "C3 CubexCursedxCurious XVI" / 第十六巻: C3 シーキューブ-XVI episode CLOSE/the first part (March 9, 2013, ISBN 978-4-04-891433-8)

Volume 17 - "C3 CubexCursedxCurious XVII" / 第十七巻: C3 シーキューブ-XVII episode CLOSE/the last part (June 7, 2013, ISBN 978-4-04-891677-6)

Advertisement