FANDOM


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel WikiC3 v1-cl1

Giới thiệuSửa đổi

Là bộ truyện gồm 17 tập được viết bởi Minase Hazuki, minh họa Sasorigatame.

Có một bản chuyển thể anime 12 tập 1 OVA sản xuất bởi Silver Link (gồm 3 tập đầu tiên của bộ truyện)

Cốt truyệnSửa đổi

Nhân sựSửa đổi

vnsnas

BurNing

Misty-sama

Anh đào

Lưu ýSửa đổi

Không dùng bản dịch này để in ấn với mọi mục đích. Xin hãy là người có tự trọng.

Danh sách các tậpSửa đổi

C3 v1-thumb

Tập 1 (Toàn Bộ)Sửa đổi


Tổng quanSửa đổi

Volume 01 - "C3 CubexCursedxCurious" / 第一巻: C3 シーキューブ (September 10, 2007, ISBN 978-4-8402-3975-2)

Volume 02 - "C3 CubexCursedxCurious II" / 第二巻: C3 シーキューブ-II (January 10, 2008, ISBN 978-4-8402-4143-4)

Volume 03 - "C3 CubexCursedxCurious III" / 第三巻: C3 シーキューブ-III (April 4, 2008, ISBN 978-4-04-867023-4)

Volume 04 - "C3 CubexCursedxCurious IV" / 第四巻: C3 シーキューブ-IV (August 10, 2008, ISBN 978-4-04-867178-1)

Volume 05 - "C3 CubexCursedxCurious V" / 第五巻: C3 シーキューブ-V (December 5, 2008, ISBN 978-4-04-867422-5)

Volume 06 - "C3 CubexCursedxCurious VI" / 第六巻: C3 シーキューブ-VI (March 10, 2009, ISBN 978-4-04-867597-0)

Volume 07 - "C3 CubexCursedxCurious VII" / 第七巻: C3 シーキューブ-VII (July 10, 2009, ISBN 978-4-04-867899-5)

Volume 08 - "C3 CubexCursedxCurious VIII" / 第八巻: C3 シーキューブ-VIII (November 10, 2009, ISBN 978-4-04-868143-8)

Volume 09 - "C3 CubexCursedxCurious IX" / 第九巻: C3 シーキューブ-IX (March, 2010, ISBN 978-4-04-868397-5)

Volume 10 - "C3 CubexCursedxCurious X" / 第十巻: C3 シーキューブ-X (September 10, 2010, ISBN 978-4-04-868879-6)

Volume 11 - "C3 CubexCursedxCurious XI" / 第十一巻: C3 シーキューブ-XI (April 8, 2011, ISBN 978-4-04-870421-2)

Volume 12 - "C3 CubexCursedxCurious XII" / 第十二巻: C3 シーキューブ-XII (October 8, 2011, ISBN 978-4-04-870957-6)

Volume 13 - "C3 CubexCursedxCurious XIII" / 第十三巻: C3 シーキューブ-XIII (December 10, 2011, ISBN 978-4-04-886246-2)

Volume 14 - "C3 CubexCursedxCurious XIV" / 第十四巻: C3 シーキューブ-XIV (July 10, 2012, ISBN 978-4-04-886707-8)

Volume 15 - "C3 CubexCursedxCurious XV" / 第十五巻: C3 シーキューブ-XV (October 10, 2012, ISBN 978-4-04-886982-9)

Volume 16 - "C3 CubexCursedxCurious XVI" / 第十六巻: C3 シーキューブ-XVI episode CLOSE/the first part (March 9, 2013, ISBN 978-4-04-891433-8)

Volume 17 - "C3 CubexCursedxCurious XVII" / 第十七巻: C3 シーキューブ-XVII episode CLOSE/the last part (June 7, 2013, ISBN 978-4-04-891677-6)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.