FANDOM


(Adding categories)
Dòng 16: Dòng 16:
 
3ddyd_320.png
 
3ddyd_320.png
 
</gallery>
 
</gallery>
 
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
|-
 
| Trở về [[Densetsu_no_Yūsha_no_Densetsu|Trang chính]]
 
| Trở về [[Densetsu_no_Yūsha_no_Densetsu|Trang chính]]
| Tiến tới
+
| Tiến tới [http://sonako.wikia.com/wiki/DDYD:_T%E1%BA%ADp_3_Gi%E1%BB%9Bi_thi%E1%BB%87u Con đường của nhóm Ryner và vị thế của các vương triều]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Phiên bản lúc 14:32, ngày 11 tháng 6 năm 2016

Trở về Trang chính Tiến tới Con đường của nhóm Ryner và vị thế của các vương triều
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.