Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 644: Dòng 644:
 
“Đó. Nó là… …?”
 
“Đó. Nó là… …?”
   
Cô ấy chỉ vào cây cầu nhỏ trước mặt, muốn qua cầu sẽ phải đi qua một cái vòm cổng lớn.
+
Cô ấy chỉ vào cây cầu nhỏ trước mặt, muốn qua cầu sẽ phải đi qua một cái vòm cổng lớn.
   
 
“Ah, đó là một ngôi đền đấy. Em chưa từng thăm ngôi đền nào à?”
 
“Ah, đó là một ngôi đền đấy. Em chưa từng thăm ngôi đền nào à?”
Dòng 741: Dòng 741:
 
Shidou đặt đồng 100 yên vào hộp, ước mong may mắn sẽ tới, và rút quẻ. Cậu mở nó ra rồi đọc những từ được viết trên đó.
 
Shidou đặt đồng 100 yên vào hộp, ước mong may mắn sẽ tới, và rút quẻ. Cậu mở nó ra rồi đọc những từ được viết trên đó.
   
“... Eh?! Đại Hung?!”
+
“... Eh?! Đại Hung?!”
   
 
Mặt cậu bỗng lộ rõ vẻ chua chát. Ở đó, trên mảnh giấy, hai mẫu tự xui xẻo nhất có thể được rút đang được viết trên đấy.
 
Mặt cậu bỗng lộ rõ vẻ chua chát. Ở đó, trên mảnh giấy, hai mẫu tự xui xẻo nhất có thể được rút đang được viết trên đấy.
Dòng 1.404: Dòng 1.404:
   
 
“... Hừm, nói sao nhỉ? Nói ba cái này vì một giấc thì hơi kỳ, mà... Nếu anh có sức mạnh đó thật, Anh...chắc chắn sẽ tìm đến em. Ngay cả khi
 
“... Hừm, nói sao nhỉ? Nói ba cái này vì một giấc thì hơi kỳ, mà... Nếu anh có sức mạnh đó thật, Anh...chắc chắn sẽ tìm đến em. Ngay cả khi
không ai có thể nhìn thấy em ngoài anh, chắc chắn - Anh sẽ bắt và nắm chặt lấy bàn tay của em.”
+
không ai có thể nhìn thấy em ngoài anh, chắc chắn - Anh sẽ bắt và nắm chặt lấy bàn tay của em.”
   
 
“...!”
 
“...!”
Dòng 1.447: Dòng 1.447:
   
 
Cô ấy liếm môi một cách xảo quyệt, rồi cứ như thế, lại bước tiếp...
 
Cô ấy liếm môi một cách xảo quyệt, rồi cứ như thế, lại bước tiếp...
 
<noinclude>
 
{{DAL Nav}}
 
</noinclude>
 
 
[[Category:Date A Live]]
 
[[Category:Date A Live]]

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)