Sonako Light Novel

Sửa đổi

Date A Live:Tập 0 Chương 3

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 281: Dòng 281:
   
 
'''Kotori:''' ----Vậy được rồi, bây giờ chúng ta sẽ phát [http://sonako.wikia.com/wiki/Date_A_Live:Non-Volume;_Short_Stories_Ch%C6%B0%C6%A1ng_1 phần thưởng] nào.
 
'''Kotori:''' ----Vậy được rồi, bây giờ chúng ta sẽ phát [http://sonako.wikia.com/wiki/Date_A_Live:Non-Volume;_Short_Stories_Ch%C6%B0%C6%A1ng_1 phần thưởng] nào.
----{{DAL Nav}}
 
   
 
[[Category:Date A Live]]
 
[[Category:Date A Live]]
  Đang tải biên tập