Sonako Light Novel

Sửa đổi

Date A Live:Tập 11.5 Case 3

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 96: Dòng 96:
 
là gì thế!?”
 
là gì thế!?”
   
Tiếng hét của Shidou vang dội khắp trong cái đêm thiêng liêng này.{{DAL Nav}}
+
Tiếng hét của Shidou vang dội khắp
  +
<nowiki> </nowiki>trong cái đêm thiêng liêng này.{{DAL Nav}}
 
[[Category:Date A Live]]
 
[[Category:Date A Live]]
  Đang tải biên tập