Sonako Light Novel

Sửa đổi

Date A Live:Tập 11.5 Case 3

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 80: Dòng 80:
   
 
Bên trong bao, Tobiichi Origami,
 
Bên trong bao, Tobiichi Origami,
với cơ thể đã bị trói lại bằng ruy băng, ló mặt ra.
+
người mà cả cơ thể đã bị cột lại với ruy băng, ló mặt ra.
   
 
“Chỉ cần gọi và một Thiên Sứ chỉ
 
“Chỉ cần gọi và một Thiên Sứ chỉ
  Đang tải biên tập