Sonako Light Novel

Sửa đổi

Death Flags Chương 10

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 163: Dòng 163:
 
Juno thở dài nhưng không hướng đến Erika, lấy ra một vật màu tối từ trong tay áo, một tiếng ‘kashan’ phát ra.
 
Juno thở dài nhưng không hướng đến Erika, lấy ra một vật màu tối từ trong tay áo, một tiếng ‘kashan’ phát ra.
 
[[Category:Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai]]
 
[[Category:Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai]]
 
<noinclude>
 
{{DeathFlagsNav}}
 
</noinclude>
 
  Đang tải biên tập