FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 03:20, ngày 18 tháng 11 năm 2018Medassin (tường | đóng góp)‎ . . (17.914 byte) (+17.914)‎ . . (Created page with "==14-44. Vương quốc chiến loạn (2) Những người cưỡi rồng == Satou đây. Tôi cho rằng một đất nước có thể thấy tự hào được chỉ bằ...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.