FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 11:13, ngày 18 tháng 8 năm 2019Medassin (tường | đóng góp)‎ . . (15.712 byte) (+15.712)‎ . . (Created page with "==15-27. Thiên phạt== Satou đây. Cụm từ Thiên Phạt<ref>med: Đôi điều về cái tựa. Gốc 天罰 (Divine Punishment). Eng ko làm rõ được từ này. N...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.