FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:48, ngày 2 tháng 9 năm 2019Medassin (tường | đóng góp)‎ . . (22.409 byte) (+22.409)‎ . . (Created page with "==15-28. Thần phạt (2), Sức mạnh của Khoa học== <nowiki><<<NGHE ĐÂY>>></nowiki> “Ít ra nó đã bắt đầu.” “Umu, nhanh hơn dự kiến.” Hoàng...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.