Sonako Light Novel

Sửa đổi

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-20

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 182: Dòng 182:
   
 
Giờ, làm gì đây.
 
Giờ, làm gì đây.
  +
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>
{{Death March Nav}}
+
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
  +
|-
  +
| Xem trang trước [[Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 3 Chương 6-19|Chương 6-19]]
  +
| Trở lại trang chính [[Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku|Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku]]
  +
| Xem trang sau [[Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Tập 3 Chương 6-21|Chương 6-21]]
  +
|-
  +
|}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
[[Category:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku]]
 
[[Category:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku]]
  Đang tải biên tập