Sonako Light Novel

Sửa đổi

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 6-20

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
==6-20. Dân chúng ở lãnh thổ Nam tước Muno (10) (Chưa edit)==
 
==6-20. Dân chúng ở lãnh thổ Nam tước Muno (10) (Chưa edit)==
+
 
Satou đây. Tôi từng nghe rằng bạn có thể thấy những mảnh kí ức bên trong giấc mơ của mình.
 
Satou đây. Tôi từng nghe rằng bạn có thể thấy những mảnh kí ức bên trong giấc mơ của mình.
   
  Đang tải biên tập