Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 39: Dòng 39:
 
--o0o0o--
 
--o0o0o--
   
“Hiệp sĩ-sama, về lịch thăm xưởng ngày mai—“ -Shelna
+
“Hiệp sĩ-sama, về lịch thăm xưởng ngày mai—“ -Shelna
   
 
Hôm qua, trên đường tới lâu đài công tước, tôi nghe từ Shelna-san là việc thăm xưởng không là thứ có thể xong ngay lập tức, nên tôi phải đặt cuộc hẹn trước trước đó. Do đó, Shelna-san có buổi thảo luận này với chúng tôi.
 
Hôm qua, trên đường tới lâu đài công tước, tôi nghe từ Shelna-san là việc thăm xưởng không là thứ có thể xong ngay lập tức, nên tôi phải đặt cuộc hẹn trước trước đó. Do đó, Shelna-san có buổi thảo luận này với chúng tôi.
Dòng 65: Dòng 65:
 
--o0o0o--
 
--o0o0o--
   
Với việc mượn một cái xe bốn-chỗ, tôi đi tới trung tâm cùng với mọi người. Đương nhiên, tôi bỏ Karina lại đằng sau.
+
Với việc mượn một cái xe bốn-chỗ, tôi đi tới trung tâm cùng với mọi người. Đương nhiên, tôi bỏ Karina lại đằng sau.
   
 
Chúng tôi xuống trong công viên trước tường lớn, và đi bộ từ đó.
 
Chúng tôi xuống trong công viên trước tường lớn, và đi bộ từ đó.

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)