Sonako Light Novel

Sửa đổi

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-3

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 141: Dòng 141:
 
“Hô? Ngươi đón được kiếm của ta đây trong khi vẫn giữ Geri hả.” -?
 
“Hô? Ngươi đón được kiếm của ta đây trong khi vẫn giữ Geri hả.” -?
   
Một người đàn ông người hổ trắng hiện ra từ bóng tối con hẻm. Tuy nhiên, vung vẩy kiếm ở trung tâm thế này, ông ta là kẻ không phân phải trái à. Tôi tự hành động, nhưng đó là tự vệ, nên xin bỏ qua nó đi.
+
Một người đàn ông người hổ bạch tạng hiện ra từ bóng tối con hẻm. Tuy nhiên, vung vẩy kiếm ở trung tâm thế này, ông ta là kẻ không phân phải trái à. Tôi tự hành động, nhưng đó là tự vệ, nên xin bỏ qua nó đi.
   
 
Mấy kẻ quan khán quanh chúng tôi rì rầm. Hình như gã này là người dự vòng hai.
 
Mấy kẻ quan khán quanh chúng tôi rì rầm. Hình như gã này là người dự vòng hai.
  Đang tải biên tập