Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 141: Dòng 141:
 
“Hô? Ngươi đón được kiếm của ta đây trong khi vẫn giữ Geri hả.” -?
 
“Hô? Ngươi đón được kiếm của ta đây trong khi vẫn giữ Geri hả.” -?
   
Một người đàn ông người hổ trắng hiện ra từ bóng tối con hẻm. Tuy nhiên, vung vẩy kiếm ở trung tâm thế này, ông ta là kẻ không phân phải trái à. Tôi tự hành động, nhưng đó là tự vệ, nên xin bỏ qua nó đi.
+
Một người đàn ông người hổ bạch tạng hiện ra từ bóng tối con hẻm. Tuy nhiên, vung vẩy kiếm ở trung tâm thế này, ông ta là kẻ không phân phải trái à. Tôi tự hành động, nhưng đó là tự vệ, nên xin bỏ qua nó đi.
   
 
Mấy kẻ quan khán quanh chúng tôi rì rầm. Hình như gã này là người dự vòng hai.
 
Mấy kẻ quan khán quanh chúng tôi rì rầm. Hình như gã này là người dự vòng hai.

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)