Sonako Light Novel

Sửa đổi

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 8-8

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 29: Dòng 29:
 
“Ế, chán vậy.” –Arisa
 
“Ế, chán vậy.” –Arisa
   
Cây roi kiếm Arisa đang nói dường như ra từ một bộ anime, nó là vũ khí kì ảo mà cây kiếm có thể tách ra như cái roi kết nối bởi sợi dây và quay lại dạng hình kiếm. Nó có lẽ như một côn tam khúc.
+
Cây roi kiếm Arisa đang nói dường như ra từ một bộ anime, nó là vũ khí kì ảo mà cây kiếm có thể tách ra như cái roi kết nối bởi sợi dây và quay lại dạng hình kiếm. Nó có lẽ như một côn tam khúc.
   
 
<nowiki> </nowiki>Trên hết tôi không nghĩ nó có thực tiễn.
 
<nowiki> </nowiki>Trên hết tôi không nghĩ nó có thực tiễn.
  Đang tải biên tập