Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 111: Dòng 111:
 
{{:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 13-6|Tifaliza}}
 
{{:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 13-6|Tifaliza}}
   
 
{{:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 14-1|Lục địa cổ long và Ma pháp nguyên thủy}}
 
{{:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 14-2|Người nhập cư của Tổng trấn Pendragon}}
 
{{:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 14-3|Nghiên cứu của Satou (1)}}
 
{{:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ chương 14-4|Nghiên cứu của Satou (2)}}
 
{{:Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại chương 14-1|Người của Lục địa Cổ long}}
 
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
=='''Chú thích'''==
 
=='''Chú thích'''==

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)

Các bản mẫu dùng trong trang này: