FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:56, ngày 16 tháng 11 năm 2018PrinzEugenz (tường | đóng góp)‎ . . (9.172 byte) (+9.172)‎ . . (Created page with "<p style="text-align:right;">Dịch: Nhật Nguyên</p> <p style="text-align:right;"> </p> =='''Chương 177: Suy đoán của quân sư tài ba(hài vl)'''== <p dir="ltr"> <...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.