Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fate/Apocrypha Tập 1 Chương 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1.562: Dòng 1.562:
   
 
Tuy nhiên những cảnh sát cũng như truyền thông Romania chẳng hề hay biết, rằng vài ngày trước, một thảm kịch tương tự cũng đã xảy ra ở Nhật Bản.
 
Tuy nhiên những cảnh sát cũng như truyền thông Romania chẳng hề hay biết, rằng vài ngày trước, một thảm kịch tương tự cũng đã xảy ra ở Nhật Bản.
 
________________________________________________________________
 
   
 
[1] <em>Dung dịch </em>HCHO <em>pha loãng 37-40%, có công dụng tẩy uế, khử trùng, ướp xác.</em>
 
[1] <em>Dung dịch </em>HCHO <em>pha loãng 37-40%, có công dụng tẩy uế, khử trùng, ướp xác.</em>
  Đang tải biên tập