Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fate/Apocrypha Tập 2 Chương 1

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1.725: Dòng 1.725:
 
Berserker gật đầu chắc nịch. Dường như cô đã có cho mình bài học sau lần giao tranh vừa rồi. Đòn tấn công ngay từ đầu đã vô dụng thì đúng thật là chẳng còn cách nào khác.
 
Berserker gật đầu chắc nịch. Dường như cô đã có cho mình bài học sau lần giao tranh vừa rồi. Đòn tấn công ngay từ đầu đã vô dụng thì đúng thật là chẳng còn cách nào khác.
   
<em>Tạ ơn chúa, đây là cuộc đấu đồng đội,</em> Caules thành tâm nghĩ. Nếu là Cuộc Chiến Chén Thánh bình thường, thực lòng cậu chẳng bao giờ dám mơ tới chiến thắng. Bridal Chest là Bảo Khí liên tục hoạt động rất dễ sử dụng, nhưng nếu Berserker giải phóng Bảo Khí còn lại, <em>Cây Sét Đóng Đinh (Blasted Tree) </em>cùng tất cả giới hạn… cái giá phải trả sẽ là rất đắt.
+
<em>Tạ ơn chúa, đây là cuộc đấu đồng đội,</em> Caules thành tâm nghĩ. Nếu là Cuộc Chiến Chén Thánh bình thường, thực lòng cậu chẳng bao giờ dám mơ tới chiến thắng. Bridal Chest là Bảo Khí liên tục hoạt động rất dễ sử dụng, nhưng nếu Berserker giải phóng Bảo Khí còn lại, <em>Trách Hình Lôi Thụ(Blasted Tree) </em>cùng tất cả giới hạn… cái giá phải trả sẽ là rất đắt.
   
 
Tung Bảo Khí ấy, Berserker đồng thời phá bỏ mọi giới hạn để rồi sau đó tất cả các bộ phận của cô sẽ ngừng hoạt động. Trên bản thiết kế mà Tiến sĩ Frankenstein để lại, ông đã ghi như vậy nên Caules cũng chỉ còn cách tin vào đó.
 
Tung Bảo Khí ấy, Berserker đồng thời phá bỏ mọi giới hạn để rồi sau đó tất cả các bộ phận của cô sẽ ngừng hoạt động. Trên bản thiết kế mà Tiến sĩ Frankenstein để lại, ông đã ghi như vậy nên Caules cũng chỉ còn cách tin vào đó.
  Đang tải biên tập