Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fate/Apocrypha Tập 2 Lời bạt

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
==Lời bạt==
 
 
Người viết: Haganeya Jin.
 
Người viết: Haganeya Jin.
   
Dòng 62: Dòng 61:
 
…Ngày đó, gã vô tích sự Higashide Yuuichirou đã gặp gỡ định mệnh.
 
…Ngày đó, gã vô tích sự Higashide Yuuichirou đã gặp gỡ định mệnh.
 
[[Category:Fate/Apocrypha]]
 
[[Category:Fate/Apocrypha]]
 
<noinclude>
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
  Đang tải biên tập