Stalled.gifACTIVE Project này liên tục được cập nhật
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB.png Sonako Light Novel Wiki


Fate Strange Fake - Vol.1 Page 002(Fmz).jpg

Fate/Strange Fake (フェイト/ストレンジフェイク, Feito/ Sutorenji Feiku?)

Tác giả: Ryohgo Narita

Người vẽ minh Họa: Shidzuki Morii

Tiểu thuyết được chính thức xuất bản vào ngày 10 tháng 1 năm 2015. Nhưng chương mở đầu đã xuất hiện trước đó trên trang chủ của Narita, Mục đích của tác giả khi ấy chỉ là "trò đùa Cá Tháng Tư".

Số tập: 5

Bản dịch được thực hiện chủ yếu dựa trên bản tiếng Anh của Nakulas; Beast's Liar

Nội dung

Ngoài Cuộc Chiến Chén Thánh ở Fuyuki còn có những Cuộc Chiến Chén Thánh giả khác do những nhóm pháp sư ngoài Hiệp Hội Pháp Sư tổ chức, nhằm đạt được điều ước cho riêng họ. Tuy nhiên, chúng lại là những bản sao không hoàn hảo, khiến cho Cuộc Chiến Chén Thánh này không giống như những gì bạn tưởng tượng.

Quy chuẩn dịch thuật

Quy chuẩn dịch tên và các thuật ngữ

Lịch sử

 • 7 tháng 12 năm 2016: khởi tạo project:
 • Tháng 12 năm 2016: Tập 0; Tập 2 - interlude
 • Tháng 02 năm 2017: Tập 1 - hoàn thành; Tập 2 - teaser, lời bạt
 • Thàng 04 năm 2017: Tập 1 - lời bình, lời bạt; Thông tin nhân vật Tập 1-4

Tiến độ

Drop vào 28/12/2017

Thông tin nhân vật

Phần này được tách riêng khỏi các tập truyện do tiết lộ trước nhiều thông tin.

Giới thiệu các nhân vật

Thông số của các Servant

Danh sách các tập

Tập 0

Fate Strange Fake - Vol.1 Page 002(Fmz).jpg
 • Lời Tựa
 • Chương Mở Đầu
 • Chương 1
 • Chương 2
 • Chương 3
 • Chương 4
 • Chương 5
 • Chương 6
 • Chương Kết Thúc
 • Lời Bạt


Tập 1

Fate strange fake novel cover 1.png


Tập 2

Fate strange fake novel cover 2.jpg


Tập 3

Fate Strange Fake - Vol.3 Page 01(Fmz).jpg


Tập 4

Fate strange fake vol 4 cover(Fmz).jpg


Tập 5

FSF LN Vol 5.jpg


Tập 6

FSF LN Vol 6.jpg


Nhân sự

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.