Đây là trang minh họa cho tập 1 của bộ truyện Fate/Strange Fake. Bản dịch của hình minh họa được tổng hợp tại trang Giới thiệu các nhân vật.

Sự thật đôi khi đập tan sự giả dối trên thế gian,
Nhưng nó không thể xóa đi “sự thật” rằng ‘”sự giả dối đã có ở đó”,
Dù là với sức mạnh của Chén Thánh đi nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.