Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fate/Strange Fake Tập 2 Interlude

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 12: Dòng 12:
 
Đây là một trong những khu đất tâm linh ở Nhật Bản. Từ ngày
 
Đây là một trong những khu đất tâm linh ở Nhật Bản. Từ ngày
 
xưa, các dòng dõi pháp sư nhà '''Einzbern,
 
xưa, các dòng dõi pháp sư nhà '''Einzbern,
'''Tohsaka''', và''' Makiri '''sáng lập ra một
+
Tohsaka''', và '''Makiri''' sáng lập ra một
 
nghi thức ma thuật trên mảnh đất này.
 
nghi thức ma thuật trên mảnh đất này.
   
  Đang tải biên tập