Edit Page
Source Editor

Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
'''Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ở Chung Cư Semina'''
+
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ở Chung Cư Semina
   
 
Đó là một câu chuyện ma người ta có thể nghe kể ở bất cứ
 
Đó là một câu chuyện ma người ta có thể nghe kể ở bất cứ
Dòng 257: Dòng 257:
 
Nhân vật chính của câu chuyện ma này sẽ bị bắt trong hoàn cảnh vô lý hơn nhiều so với câu chuyện phiếm vô căn cứ đó.
 
Nhân vật chính của câu chuyện ma này sẽ bị bắt trong hoàn cảnh vô lý hơn nhiều so với câu chuyện phiếm vô căn cứ đó.
   
Trong một '''Cuộc Chiến Chén Thánh''', đầy sự giả dối.
+
Trong một '''Cuộc Chiến
  +
Chén Thánh''', đầy sự giả dối.
<noinclude>
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
 
[[Category:Fate/Strange Fake]]
 
[[Category:Fate/Strange Fake]]

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)