Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

Đây là trang minh họa cho tập 3 của bộ truyện Fate/Strange Fake. Bản dịch của hình minh họa được tổng hợp tại trang Giới thiệu các nhân vật.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Lời bạt♬   Fate/Strange Fake   ♬► Xem tiếp Tập 3 Extra