Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fate/Zero (Viet):Five Years Later (Vol.4)

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
===Năm năm sau===
 
 
 
Tối nay trăng thật đẹp.
 
Tối nay trăng thật đẹp.
   
  Đang tải biên tập