Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fate/Zero (Viet):Five Years Later (Vol.4)

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 93: Dòng 93:
 
“Hmm, đó là một điều đáng tiếc. Anh hùng cũng có những giới hạn, và sẽ rất khó để thực hiện khi con đã lớn. Sẽ tốt hơn nếu ta nhận ra điều đó từ đầu.”
 
“Hmm, đó là một điều đáng tiếc. Anh hùng cũng có những giới hạn, và sẽ rất khó để thực hiện khi con đã lớn. Sẽ tốt hơn nếu ta nhận ra điều đó từ đầu.”
   
Nếu nhận ra từ đầu, ông có lẽ sẽ không bị lừa bởi cái ma thuật thực hiện điều ước ấy. Kiritsugu đã từng giải phóng sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt thế giới chỉ vì lý tưởng của mình. Đã quá muộn khi ông nhận ra sai lầm. Không biết bao nhiêu người đã chết, trong đó có cả cha mẹ Shirou.
+
Nếu nhận ra từ đầu, ông có lẽ sẽ không bị lừa bởi cái phép thuật thực hiện điều ước ấy. Kiritsugu đã từng giải phóng sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt thế giới chỉ vì lý tưởng của mình. Đã quá muộn khi ông nhận ra sai lầm. Không biết bao nhiêu người đã chết, trong đó có cả cha mẹ Shirou.
   
 
Sứ giả của thần chết hiện vẫn đang ẩn mình trong lòng núi Enzou. Sau cuộc chiến, Kiritsugu đã quay lại chỗ đó nhiều lần cùng với thuốc nổ, dành nhiều năm để lập bản đồ của vài long mạch. Ông đã tỉ mỉ lập nhiều địa điểm dẫn tới lòng núi. Đó có lẽ là lần cuối ông sử dụng ma thuật.
 
Sứ giả của thần chết hiện vẫn đang ẩn mình trong lòng núi Enzou. Sau cuộc chiến, Kiritsugu đã quay lại chỗ đó nhiều lần cùng với thuốc nổ, dành nhiều năm để lập bản đồ của vài long mạch. Ông đã tỉ mỉ lập nhiều địa điểm dẫn tới lòng núi. Đó có lẽ là lần cuối ông sử dụng ma thuật.
  Đang tải biên tập