Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 113

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 101: Dòng 101:
 
Nếu bọn chúng mà dám làm vậy thì ai cũng sẽ muốn tiêu diệt chúng ngay.
 
Nếu bọn chúng mà dám làm vậy thì ai cũng sẽ muốn tiêu diệt chúng ngay.
   
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể phá vỡ cái quan niệm “không nên giết người” còn tiềm ẩn trong ý thức của mỗi người.
+
Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể phá vỡ cái quan niệm “không nên giết người” còn tìm ẩn trong ý thức của mỗi người.
   
 
“Nếu mọi người không muốn bị bẩn tay thì cứ để lại cho tôi”
 
“Nếu mọi người không muốn bị bẩn tay thì cứ để lại cho tôi”
  Đang tải biên tập