Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 126

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 53: Dòng 53:
 
Còn Mia thì lưỡi không xương trăm đường uốn éo.
 
Còn Mia thì lưỡi không xương trăm đường uốn éo.
   
Kiểu gì thì con bé cũng sẽ dùng mưu mẹo đánh sập pháo đài phòng thủ của Alice dễ như không cho mà coi.
+
Kiểu gì thì con bé cũng sẽ dùng mưu mẹo đánh sập pháp đài phòng thủ của Alice dễ như không cho mà coi.
   
 
Và rốt cuộc, Alice không thể nào giấu nổi...
 
Và rốt cuộc, Alice không thể nào giấu nổi...
  Đang tải biên tập