Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 126

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 338: Dòng 338:
   
 
Alice vội chạy tới đỡ tôi dậy.
 
Alice vội chạy tới đỡ tôi dậy.
 
[[File:Fuyo Mahou6-7.jpg|center|750px]]
 
 
   
 
“Không sao. Tại anh hơi hoảng tí thôi”
 
“Không sao. Tại anh hơi hoảng tí thôi”
  Đang tải biên tập