Cảnh báo: Bạn chưa đăng nhập. Địa chỉ IP của bạn sẽ bị hiển thị công khai nếu bạn thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Nếu bạn đăng nhập hoặc mở tài khoản, sửa đổi của bạn sẽ được gán bởi tên đăng nhập của bạn, cùng nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 128: Dòng 128:
 
Nghe đâu Rin-san đã đích thân chỉ thị người của mình dựng nên teleport network (mạng lưới dịch chuyển) ở nơi này. Hiện tại thì mạng lưới thông tin đang hoạt động bình thường, nên mặc dù ở đây, chúng tôi vẫn có thể nắm bắt tình hình trên chiến trường theo thời gian thực.
 
Nghe đâu Rin-san đã đích thân chỉ thị người của mình dựng nên teleport network (mạng lưới dịch chuyển) ở nơi này. Hiện tại thì mạng lưới thông tin đang hoạt động bình thường, nên mặc dù ở đây, chúng tôi vẫn có thể nắm bắt tình hình trên chiến trường theo thời gian thực.
   
Nhắc đến chuyện nắm bắt cục diện chiến trường mới nhớ, bên tôi đã giao cho mỗi chỉ huy trên thực địa một cái bộ đàm để dễ bề liên lạc. Nhờ đó mà quân đội loại người chiếm được một ưu thế lớn.
+
Nhắc đến chuyện nắm bắt cục diện chiến trường mới nhớ, bên tôi đã giao cho mỗi chỉ huy trên thực địa một cái bộ đàm để dể bề liên lạc. Nhờ đó mà quân đội loại người chiếm được một ưu thế lớn.
   
 
Tuy khi ở trong rừng thì sóng vô tuyến không được tốt, nhưng nếu biết cách dùng thì những thứ này sẽ biến thành công cụ rất đắc lực.
 
Tuy khi ở trong rừng thì sóng vô tuyến không được tốt, nhưng nếu biết cách dùng thì những thứ này sẽ biến thành công cụ rất đắc lực.

Please note that all contributions to the Sonako Light Novel Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)