Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 138

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 170: Dòng 170:
 
Sumire vừa chực chạy đi thì tôi gọi lại. Con bé “Hể” một tiếng, quay người lại và bị mất thăng bằng. May có Alice kịp đỡ chứ không thì đã ngã sấp mặt.
 
Sumire vừa chực chạy đi thì tôi gọi lại. Con bé “Hể” một tiếng, quay người lại và bị mất thăng bằng. May có Alice kịp đỡ chứ không thì đã ngã sấp mặt.
   
“Để anh tự đi. Ừm… Alice theo anh, còn Tamaki ở lại đây chờ Mia với Lucia”
+
“Để anh tự đi. Ừm… Alice theo anh, còn Tamaki ở lại đây chờ Alice với Lucia”
   
 
“Em hiểu rồi, cứ để cho em!”
 
“Em hiểu rồi, cứ để cho em!”
  Đang tải biên tập