Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 178

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 28: Dòng 28:
 
“Đợt thứ 3 sắp đến”
 
“Đợt thứ 3 sắp đến”
   
Từ trên cây, tiếng cảnh báo của Juli-san vọng xuống. Cùng lúc thì cung của bọn Forest Giant lại lóe sáng. So với khi nãy thì ánh lóe này có hơi khác chút, có khi nào chúng dùng ma thuật khác không? Nếu vậy có lẽ chúng có một khuôn mẫu riêng để theo đó mà tác chiến rồi. Thiệt tình, cái thể loại kẻ địch này phiền ghê luôn á.
+
Từ trên cây, tiếng cảnh báo của Juli-san vọng xuống. Cùng lúc thì cung của bọn Forest Giant lại lóe sáng. So với khi nãy thì ánh lóe này có hơi khác chút, có khi nào chúng dùng ma thuật khác không? Nếu vậy có lẽ chúng có một khuôn mẫu riêng để theo đó mà tác chiến rồi. Thiệt tình, cái thể loại kẻ địch này phiên ghê luôn á.
   
 
“Địch không hề nói chuyện với nhau. Alice, Tamaki, leo lên lưng Sharow đi, cứ như mọi khi mà hành động”
 
“Địch không hề nói chuyện với nhau. Alice, Tamaki, leo lên lưng Sharow đi, cứ như mọi khi mà hành động”
  Đang tải biên tập