Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 178

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 77: Dòng 77:
   
   
“Êy, dai như đĩa”
+
“Êy, dai nhữ đĩa”
   
 
Một âm thanh nghe như tiếng thét của Tamaki vang lên. Juli-san ngắm vào những mũi tên khổng lồ của bọn Giant và bắn liên tục. Mỗi phát trúng một mũi tên. Tên chạm tên, chúng đâm trực tiếp và xé toạc lẫn nhau. Sau bốn lần như vậy, chị ấy nhảy khỏi nhánh cây mình đang đứng tránh bốn mũi tên còn lại đang bay đến. Sau khi lao vút quay nhánh cây, 4 mũi tên đồng loạt đổi hướng 90° đâm thẳng xuống đất đuổi theo. Giữa không trung, Juli-san bình tĩnh rút thêm bốn mũi tên nữa và bắn 4 lần liên tục. Tên chạm tên 4 lần nữa và khử lẫn nhau.
 
Một âm thanh nghe như tiếng thét của Tamaki vang lên. Juli-san ngắm vào những mũi tên khổng lồ của bọn Giant và bắn liên tục. Mỗi phát trúng một mũi tên. Tên chạm tên, chúng đâm trực tiếp và xé toạc lẫn nhau. Sau bốn lần như vậy, chị ấy nhảy khỏi nhánh cây mình đang đứng tránh bốn mũi tên còn lại đang bay đến. Sau khi lao vút quay nhánh cây, 4 mũi tên đồng loạt đổi hướng 90° đâm thẳng xuống đất đuổi theo. Giữa không trung, Juli-san bình tĩnh rút thêm bốn mũi tên nữa và bắn 4 lần liên tục. Tên chạm tên 4 lần nữa và khử lẫn nhau.
  Đang tải biên tập