Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 241

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 57: Dòng 57:
 
“Chuyện quan trọng vậy sao không chịu nói sớm…”
 
“Chuyện quan trọng vậy sao không chịu nói sớm…”
   
Tôi buông thõng hai vai. Ngó lại mới thấy là trận chiến trên sân trường đã kết thúc.
+
Tôi buông thỏng hai vai. Ngó lại mới thấy là trận chiến trên sân trường đã kết thúc.
   
 
A, ông Vương chui từ trong 1 khu trường bị sụp ra kìa.
 
A, ông Vương chui từ trong 1 khu trường bị sụp ra kìa.
  Đang tải biên tập