Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 241

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 103: Dòng 103:
 
Lucia giơ tay lên phát biểu.
 
Lucia giơ tay lên phát biểu.
   
“Nếu hắn muốn đảm bảo mana thì”
+
“Nếu hắn muốn đảm bao mana thì”
   
 
“Ể? Nghĩa là sao?”
 
“Ể? Nghĩa là sao?”
  Đang tải biên tập