Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 241

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 189: Dòng 189:
 
Rồi cùng lúc gật đầu.
 
Rồi cùng lúc gật đầu.
   
Xét về mặt đồng chí, hay có chăng là đồng loại với nhau thì đây chính là trải lòng với nhau.
+
Xét về mặt đồng chí, hay có chăng là đồng loại với nhau thì đây chính là trải lòng với nhau.
   
 
Hiện tại, đối với tôi và Shiki-san thì cái quan trọng nhất là phải giữ cho bằng được vẻ rắn rỏi bên ngoài, bằng không thì chúng tôi không thể gánh vác cương vị leader. Tuy nhiên trên cương vị một con người thì chúng tôi cũng không thể nào giữ mãi cái tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết của mọi người được.
 
Hiện tại, đối với tôi và Shiki-san thì cái quan trọng nhất là phải giữ cho bằng được vẻ rắn rỏi bên ngoài, bằng không thì chúng tôi không thể gánh vác cương vị leader. Tuy nhiên trên cương vị một con người thì chúng tôi cũng không thể nào giữ mãi cái tâm lý sẵn sàng đón nhận cái chết của mọi người được.
  Đang tải biên tập