Sonako Light Novel

Sửa đổi

Fuyo Mahou - Chương 38

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 94: Dòng 94:
 
“Giờ cậu đã biết mình đang run rẩy thế nào chưa?”
 
“Giờ cậu đã biết mình đang run rẩy thế nào chưa?”
   
Ra vậy—— tôi gật đầu. Ừ, tôi biết là tôi đang sợ rồi. Tuy hoàn toàn vô căn cứ nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn là tôi lại sợ run lên. Thứ đó đã hằn sâu vào trí óc tôi, và những tổn thương trong quá khứ cứ dày vò tôi. Cứ hể nhìn thấy gương mặt đó là tôi lại thở nhọc.
+
Ra vậy—— tôi gật đầu. Ừ, tôi biết là tôi đang sợ rồi. Tuy hoàn toàn vô căn cứ nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn là tôi lại sợ run lên. Thứ đó đã hằng sâu vào trí óc tôi, và những tổn thương trong quá khứ cứ dày vò tôi. Cứ hể nhìn thấy gương mặt đó là tôi lại thở nhọc.
   
 
“Chuyện gì vậy?”
 
“Chuyện gì vậy?”
  Đang tải biên tập