FANDOM


(Created page with "<gallery> fuyo 666.png fuyo 777.png fuyo 111.png fuyo 222.png fuyo 555.png </gallery> <noinclude> {{Auto Nav}} </noinclude>")
 
(Thêm danh mục.)
 
(Không hiển thị phiên bản ở giữa)
Dòng 10: Dòng 10:
 
{{Auto Nav}}
 
{{Auto Nav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Fuyo Mahou]]
  +
<noinclude>[[Category:Minh họa]]</noinclude>

Bản hiện tại lúc 12:39, ngày 14 tháng 4 năm 2018


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 1♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.