Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Stalled.gifACTIVE Project này liên tục được cập nhật
Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB.png Sonako Light Novel Wiki


 
 
Mấy bác thấy bộ này thế nào


GunOta Tensei là Webnovel của tác giả Meikyou Shisui và minh họa cho Lightnovel là Suzuri. Bản dịch được lấy từ bản tiếng Anh của nhóm RE:Translation và bản Webnovel của tác giả GunOta Webnovel.

Nội dung

Gunota-story.jpg

Nhân Vật

Gunota character.jpg


Luna.jpg

Luna Enol Menéa : Là tam công chúa vương quốc Elf Tối Cao Enol . Vì bản tính ham chơi của mình mà đã bị nhầm lẫn với Chrisse và bị bắt cóc .

Skill ( Phước lành tinh linh ) : Unknow.Kokono.jpg

Kokono : Là người của học viện Shaman ( học viện pháp sư ) buộc phải trở thành vợ của Lute bởi lời sấm tiên tri của Giáo phái Tenjin . Lute miễn cưỡng chấp nhận cô tạm thời trong một tháng không có ý định kết hôn . Độ tuổi 13 tuổi ( bằng tuổi Chrisse ) . Ban đầu là pháp sư tập sự của Giáo phái Tenjin .


Tiến độ cập nhật

Đang tiến hành Edit lại mấy chương chưa edit -_- . Raw vẫn dịch tuy hứng đăng lên =.= . Eng full vol 4 là ko dịch Raw vol 5 nữa .

Lịch sử

 • 02/09/2015: Khởi động Project + Chương 0, 1, 2, 3 - Hoàn thành
 • 13/09/2015: Chương 4, 5 - Hoàn thành
 • 20/09/2015: Chương 6, 7 - Hoàn thành
 • 27/09/2015: Chương 8 - Hoàn thành
 • 04/10/2015: Chương 9, 10 - Hoàn thành
 • 11/10/2015: Chương 11, 12 - Hoàn thành
 • 18/10/2015: Chương 13, 14 - Hoàn thành
  • => Tập 1 - Hoàn thành ( ̄^ ̄)ゞ
 • 25/10/2015: Bắt đầu Tập 2: Chương 15, 16 - Hoàn thành
 • 31/10/2015: Chương 17 - Hoàn thành
 • 08/11/2015: Chương 18,19 - Hoàn thành
 • 15/11/2015: Chương 20 - Hoàn thành
 • 22/11/2015: Chương 21 - Hoàn thành
 • 19/12/2015: Chương 22 - Hoàn thành
 • 31/12/2015: Chương 23 - Hoàn thành
 • 06/01/2016: Chương 24 - Hoàn thành
 • 10/01/2016: Chương 25 - Hoàn thành
 • 17/01/2016: Chương 26 - Hoàn thành
 • 19/01/2016: Chương 27 - Hoàn thành
 • 29/01/2016: Chương 28 - Hoàn thành
 • 08/02/2016: Chương 29, 30 - Hoàn thành
 • 22/02/2016: Chương 31 - Hoàn thành
 • 28/02/2016: Chương 32 - Hoàn thành
 • 13/03/2016: Chương 33 - Hoàn thành
 • 15/03/2016: Chương 34 - Hoàn thành
 • 17/03/2016: Chương 35 - Hoàn thành
 • 03/04/2016: Chương 36 - Hoàn thành
 • 05/04/2016: Chương 37 - Hoàn thành
  • => Tập 2 - Hoàn thành ( ̄^ ̄)ゞ
 • Quên ngày rồi : Chương 38 ---> Chương 67 - Hoàn thành
 • ??/??/201?: Chương Đặc Biệt về Meiya ( Chương Giả Sử )
  • => Tập 3 - Hoàn thành ( ̄^ ̄)ゞ
 • Lâu quá không nhớ rõ: Chương 68 ---> Chương 83 - Hoàn thành
 • 26/6/2016: Chương 84 - Hoàn thành
 • 27/6/2016: Chương 85 - Hoàn thành
 • 29/6/2016: Chương 86 - Hoàn thành
 • 03/7/2016: Chương 87 - Hoàn thành
 • 04/7/2016: Chương 88 - Hoàn thành
 • 10/7/2016: Chương 89 - Hoàn thành
 • 21/7/2016: Chương 90 - Hoàn thành
 • 22/7/2016: Chương 91 - Hoàn thành
 • 22/6/2016: Chương 92 - Hoàn thành
 • 26/6/2016: Chương 93 - Hoàn thành
 • 24/6/2016: Chương 94 - Hoàn thành
 • 24/7/2016: Chương 95 - Hoàn thành
 • 26/7/2016: Chương 96 - Hoàn thành
  • => Tập 4 - Hoàn thành ( ̄^ ̄)ゞ
 • 11/8/2016: Chương 97 - Hoàn thành
 • 25/8/2016: Chương 98 - Hoàn thành
 • 27/8/2016: Chương 99 - Hoàn thành
 • 5/9/2016: Chương 100 - Hoàn thành
 • 5/9/2016: Chương 101 - Hoàn thành
 • 2/10/2016: Chương 102 - Hoàn thành
 • 13/10/2016: Chương 105 - Hoàn thành
 • 27/11/2016: Chương 106 - Hoàn thành
 • 4/12/2016: Chương 108 - Hoàn thành
 • 29/01/2016: Chương 109 - Hoàn thành
 • 21/03/2016: Chương 110 - Hoàn thành
 • 21/03/2016: Chương 111 - Hoàn thành
 • 21/03/2016: Chương 112 - Hoàn thành
 • 21/03/2016: Chương 113 - Hoàn thành


GunOta Tensei

Tập 1

Gunota v01 cover.png

Tập 2

Gunota v02 cover.png

Tập 3

GunOta Vol3 1.png


Giai đoạn thanh thiếu niên:

Tập 4

GunOta Vol3 cover.jpeg
 • Chương Đặc Biệt 1 : Cinderella ? Lọ lem Lyss được ban phép bởi túi ma thuật của bà tiên Shia

Tập 5

 • FULL TEXT TẬP 5
GunOta Vol5 Cover.png
 • Chương Đặc Biệt 2 : Nếu Lute có tài năng ma thuật sư thì sao ? Phần I

Tập 6

 • FULL TEXT TẬP 6
GunOta Vol6.jpeg
 • Minh họa
 • Chương 131: Hậu xử lý
 • Chương 132: Nguyên thủy
 • Chương 133: Nguồn nhân lực?
 • Chương 134: Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh gia nhập đào tạo và chuẩn bị
 • Chương 135: Thử nghiệm đầu tiên
 • Chương Đặc Biệt 3 : Nếu Lute có tài năng ma thuật sư thì sao ? Phần IITập 7

 • FULL TEXT TẬP 7
GunOta Vol7 cover.jpg
 • Minh họa
 • Chương 190: Tiệc Chia Tay
 • Chương Đặc Biệt 4 : Nếu Lute có tài năng ma thuật sư thì sao ? Phần III

Tập 8

 • FULL TEXT TẬP 8
GunOta Cover Vol8.jpg
 • Minh họa
 • Chương 212: Kokono vs ........
 • Chương Đặc Biệt 5 : Nếu Lute có tài năng ma thuật sư thì sao ? Phần IVTập 9

 • FULL TEXT TẬP 9
GunOta Cover Vol9 1.jpg
 • Minh họa
 • Chương 229: Dan Gate Vlad trở về
 • Chương Đặc Biệt 6 : Nếu Lute có tài năng ma thuật sư thì sao ? Phần V

Tập 10

 • FULL TEXT TẬP 10
GunOta Cover Vol10 1.jpg
 • Minh họa


Tập 11

 • FULL TEXT TẬP 11
GunOta Cover Vol11 1.jpg
 • Minh họa


Tập 12

 • FULL TEXT TẬP 12
GunOta Cover Vol12.jpg
 • Minh họaNhân sự

Nope!!!

 • Translator:

Active : Umu (ヾ(≧皿≦メ)ノ)

MIA : Armagnac Nguyễn , Sturer Emil (thi Đại học xong vào học luôn ==> nghỉ lun :3)

Tổng quan series

 • Light Novel :
 • GunOta Tensei Tập 1 ( 21 tháng 11, 2014 )
 • GunOta Tensei Tập 2 ( 23 tháng 01, 2015 )
 • GunOta Tensei Tập 3 ( 22 tháng 05, 2015 )
 • GunOta Tensei Tập 4 ( 25 tháng 09, 2015 )
 • GunOta Tensei Tập 5 ( 19 tháng 12, 2015 )
 • GunOta Tensei Tập 6 ( 20 tháng 02, 2016 )
 • GunOta Tensei Tập 7 ( 20 tháng 04, 2016 )
 • GunOta Tensei Tập 8 ( 20 tháng 08, 2016 )
 • GunOta Tensei Tập 9 ( 20 tháng 12, 2016 )
 • GunOta Tensei Tập 10 ( 20 tháng 04, 2017 )
 • GunOta Tensei Tập 11 ( 20 tháng 09, 2017 )
 • GunOta Tensei Tập 12 ( 20 tháng 12, 2017 )
 • Manga :
 • GunOta Tensei Tập 1 ( 20 tháng 02, 2016 )
 • GunOta Tensei Tập 2 ( 20 tháng 08, 2016 )
 • GunOta Tensei Tập 3 ( 20 tháng 12, 2016 )
 • GunOta Tensei Tập 4 ( 07 tháng 07, 2017 )
 • GunOta Tensei Tập 5 ( 20 tháng 12, 2017 )
 • GunOta Tensei Tập 4 ( 7 tháng 07, 2017 )
Advertisement