FANDOM


“Sao không giết nó đi cho rồi?”

Haruaki đề nghị nghe như giỡn chơi và hoàn toàn vô nghĩa khi tôi hỏi ý kiến của cậu ấy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 5000♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 7000
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.