Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

“Sao không giết nó đi cho rồi?”

Haruaki đề nghị nghe như giỡn chơi và hoàn toàn vô nghĩa khi tôi hỏi ý kiến của cậu ấy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 5000♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 7000